لیست آزمون مجدد دوره های آموزشی ( برای ورود به آزمون روی لینک پایین آن آزمون کلیک نمایید )
(  صرفا غایبین و عدم کسب حد نصاب نمرات در دوره های آنلاین )

آزمون اخلاق حرفه ای
http://tc1.ir/class5

آزمون مبانی حقوقی قراردادها
http://tc1.ir/class9 

آزمون اصول و مبانی سازماندهی
http://tc1.ir/class36

آزمون تامین اجتماعی
http://tc1.ir/class12

آزمون قانون برنامه و بودجه
http://tc1.ir/class14

آزمون مدیریت استراتژیک منابع انسانی
http://tc1.ir/class30

آزمون مدیریت مشارکتی
http://tc1.ir/class17

آزمون حل مسئله و تصمیم گیری
http://tc1.ir/class18

آزمون بهبود سیستم ها و روش ها
http://tc1.ir/class20

آزمون حقوق اداری
http://tc1.ir/class24

آزمون قانون مدیریت و خدمات کشوری
http://tc1.ir/class26

آزمون قانون کار
http://tc1.ir/class16

آزمون محاسبات عمومی
http://tc1.ir/class32

آزمون مدیریت و ارزیابی عملکرد
http://tc1.ir/class86

آزمون آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی
http://tc1.ir/class88

آزمون آشنایی با قوانین و مقررات معاملات دولتی و مناقصات
http://tc1.ir/class89

 


شماره پشتیبانی :  02188490184
                                        ( لینک مشاهده کلیپ پروژه وبینارهای آموزشی )